OM VÅRA KURSER

Om våra kurser


Vi hjälper dig att lära din hund goda vanor och bygga en trygg relation mellan dig och din hund genom att ge dig kunskap och verktyg baserade på modern forskning.


Att gå kurs tillsammans är en av de bästa investeringar du kan göra för att bygga en bra relation med din hund och ge din hund de bästa förutsättningarna att fungera i samhället och utvecklas som individ. Vi utbildar dig som hundägare för att du i din tur ska kunna träna och lära din hund.


Om du som hundägare vet hur du ska göra för att skapa goda vanor med din hund har du de bästa förutsättningarna för ett gott liv tillsammans. Att aktivt träna sin hund leder till en fin kontakt, ett utvecklande samarbete och en god relation. När din hund vet vad som förväntas av den och var gränserna går mår den bra och kan känna sig trygg.


Våra träningsmetoder grundas på modern forskning och bygger på hundens naturliga förutsättningar. Hunden är ett flockdjur och det innebär att den tycker om att samarbeta. Vissa raser har större samarbetslust än andra beroende på vilken uppgift de är avlade för och all träning anpassas efter den individ just din hund är. Träningen ska vara lustbetonad för såväl hund som förare och bygger just på hundens lust att samarbeta genom att rätt beteende belönas. Läs vår Policy för hundhållning och vår relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning

Hos oss är alla hundar välkomna, oavsett ras!


Våra instruktörer har en bred erfarenhet av kursverksamhet och träning av hundar. De är utbildade och minst 100 timmars utbildning bakom sig.

Vi kvalitetssäkrar våra kurser genom att alltid använda välutbildade och erfarna instruktörer och genom att utföra anonyma kursutvärderingar efter varje kurs. Utvärderingarna följs upp och värderas löpande av vår utbildningssektor och revidering sker av kurserna vid behov. Resultatet från utvärderingarna publiceras under fliken Omdömen.


Vi håller våra kurser i samarbete med Studiefrämjandet 

Kvalitetssäkrade kurser


Våra instruktörer har en bred erfarenhet av kursverksamhet och träning av hundar. De är utbildade och minst 100 timmars utbildning bakom sig.


Vi kvalitetssäkrar våra kurser genom att alltid använda välutbildade och erfarna instruktörer och genom att utföra anonyma kursutvärderingar efter varje kurs. Utvärderingarna följs upp och värderas löpande av vår utbildningssektor och revidering sker av kurserna vid behov. Resultatet från utvärderingarna publiceras under fliken Omdömen.


Vi håller våra kurser i samarbete med Studiefrämjandet